Category Archives: Domestic and Sexual Violence

Thuaji JO marteses me detyrim!

Thuaji jo martesës me detyrim! Si çdo njeri edhe ti ke të drejtën të vendosësh lirishit, nëse dëshiron të martohesh dhe me cilin!

Brautpaar mit Handschellen aneinander gefesselt Brautpaar, Handschellen, Detail !! NICHT EXKLUSIV !! Hochzeit, Ehefessel, gefangen, Fessel, gefesselt, Ehe, Ehepaar, aneinandergekettet, Hochzeitspaar, Zusammengehv?rigkeit, Eheversprechen, Braut, Brautkleid, Brvßutigam, verheiratet, Heirat, Vermvßhlung, vermvßhlen, Ehe, Eheschliev?ung, Trauung, heiraten Keine Weitergabe an Drittverwerter.

„Martesa lejohet të lidhet vetëm në bazë shprehjes së lirë dhe të plotë të vullnetit të bashkëshortëve të ardhshëm.“ (Neni 16(2) i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, 1948)

Një martesë me detyrim është gjithmonë një dhunim masiv i të drejtave të Tua personale.

Read the rest