Category Archives: Studying abroad

Te studiosh dhe hulumtosh ne Gjermani

Informacione mbi studimet ne Gjermani:

daad.de
Të gjitha informatat në lidhje me studimin, bursa dhe praktika.

research-in-germany.de
Informacione të gjithanshme në lidhje me hulumtimin shkencor
në Gjermani

hochschulkompass.de
Ne kete faqe mund te gjini informacione për të gjitha programet studimore, shkollat e larta/universitetet dhe adresat

anabin.de
Vlerësime të certifikatave dhe diplomave.… Read the rest