Domestic and Sexual Violence

Domestic and Sexual Violence

12348773_10205979326334735_1446166699_nDhuna në shtëpi është ndër shkaktarët kryesorë për dëmtimet ndaj grave: ndodh më shpesh se aksidentet dhe se kanceri. Për gruan rreziku që të dhunohet fizikisht dhe psikologjikisht nga një partner është më i madh se sa nga një i huaj. Arsimi, të ardhurat, mosha, feja, tradtitat janë në këto raste shpesh shkaktarë të dhunës. por jo vetëm. Një në çdo tri gra dhunohet në Shqipëri dhe në të gjithë botën. Shtëpia e saj bëhet vendi më i rrezikshëm për të. Ky fenomen është në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri por dhe në shumë vende të Evropës perëndimore. Shpesh vajzat dhe gratë janë të rrezikuara jo vetëm nga dhuna fizike por dhe nga ajo seksuale. Banesa bëhet vendi më i shpesh ku ndodhin krime të tilla.

Numri i Policisë në raste emergjence:

Policia: 129

Telefono qendrat e shërbimeve:

Tiranë
04 2233 408 – Qendra e Këshillimit për Gra dhe Vajza
04 2261 885 – Strehëza për Gratë dhe Vajzat
04 2259 795 – Qendra për Nisma Ligjore Qytetare
04 2221 892 – “Të ndryshëm dhe të barabartë”
Shkodër
022 255 755 – Shërbimi për Mbrojten e Viktimave të Dhunës në Familje, Bashkia Shkodër
022 241 316 – Qendra e Gruas “Hapat e lehtë”
Pogradec
083 226 927 – Zyra për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje, Bashkia Pogradec
083 222 140 – Shoqata “Unë, Gruaja”
Berat
032 231 004 – Qëndra e Këshillimit për Gra dhe Vajza
Vlorë
033 224 078 – Qëndra Psikosociale “Vatra”
Elbasan
054 255 509 – Forumi i Gruas
054 252 919 – “Tjetër Vizion”
Rrëshen
0216 222 33 – Zyra për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në Familje, Bashkia Rrëshen

Qendra ku mund të kërkoni ndihmë:

Rrjeti kundër Dhunës Gjinore dhe Trafikimit

1. Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim – Tiranë
Kontakt: Eglantina Gjermeni
Rr. “Abdyl Frashëri”, Pallati 10/1, Ap. 3,
P.O. Box 2418, Tiranë
Tel: 04 2255 514
Faks: 04 2255 515

2. Qendra e Trajtimit Multidisiplinar për Problemet e Keqtrajtimit të Fëmijëve – Tiranë
Kontakt: Ditika Shehi
Rr. “Pjetër Bogdani”, P. Teuta, K. ¾
Tiranë
Tel: 04 2267 038
E-mail: d.shehi@yahoo.com

3. Shoqata “Për Gratë dhe Fëmijët” – Tiranë
Kontakt: Rajmonda Prifti
Ish-Kombinati i Drurit “Misto Mame”
Tiranë
Tel: 04 2352 830
E-mail: mondaprifti@albmail.com
4. Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare” – Tiranë
Kontakt: Sevim Arbana
Rr. “Naim Frashëri”, Nr. 6
Tiranë
Tel: 04 2222 3001
Faks: 04 2237 728
E-mail: uaw@icc-al.org
sevim@icc-al.org
Në internet: www.uaw.al
5. Shoqata e Grave me Probleme Sociale – Durrës
Kontakt: Bajana Ceveli
L. “11 Janari”, prapa gjykatës Durrës.
Durrës
Tel: 052 223 815 / 052 234 600
E-mail: bceveli@yahoo.com
shoqatagrave@yahoo.com
qendraekeshillimit@yahoo.com
6. Forumi i Gruas – Elbasan
Kontakt: Shpresa Banja
Rr. “Muc Shqiptari”, Lagja “5 Maji”
P. 450/1, Elbasan
Tel: 054 254 516 / 069 651 1674
E-mail: forumigruaselbasan1991@gmail.com
shpresa_banja@yahoo.com
Në Internet: www.forumigruaselbasan.org
Oraret e pritjes: Nga e hëna deri të premten: 08:00 – 16:00
7. “Unë Gruaja” – Pogradec
Kontakt: Afroviti Gusho
Bulevardi “Rreshit Çollaku”, Lagja Nr. 1
50m nga Stacioni i Policisë
7301 Pogradec
Tel: 083 222 140
Faks: 083 225 104
E-mail: info@unegruaja.org
Në Internet: www.unegruaja.org

8. Qendra Psiko-Sociale “Vatra” – Vlorë
Kontakt: Vera Lesko
Rr. “Nermin Vlora Falaski”, Lagja “Isa Boletini”
Pallati 13, Shkalla 1, Kati i tretë
Vlorë
Tel: 033 224 078 / 069 888 4613 (24 orë në dispozicion)
E-mail: info@qendravatra.org.al
Në Internet: www.qendravatra.org.al
9. Qendra e Gruas “Hapat e Lehtë” – Shkodër
Kontakt: Alketa Kabashi
Rr. e Murgeshave, Nr. 6, Lagja “Gjuhadol”
Shkodër
Tel: 022 241 316
E-mail: info@hapatelehte.org
Në internet: http://hapatelehte.org
10. “Gruaja tek Gruaja” – Shkodër
Kontakt: Majlinda Angoni
Rr. “Marin Barleti”, Lagja “Vasil Shanto”
P. 161, Shkodër
Tel/Faks: 0222 411 54
Në internet: www.gruajatekgruaja.com
Oratet e pritjes: Nga e hëna deri të premten: 09:00 – 17:00
11. ”Me Ju dhe për Ju Vajza” – Fier
Kontakt: Violeta Sota
Lagjja “Thoma Pogaçe”
Fier
Tel: 034 228 84
12. “Forumi i Pavarur i Gruas” – Sarandë
Kontakt: Lumturi Xhani
Rr. “Onhezmin”, Lagjja Nr. 1
Sarandë
Tel: 085 2222 76
Faks: 085 2249 34
E-mail: jonaojq@yahoo.com
Burimi: http://www.stopdhunes.com/si-mund-t%E2%80%99ju-ndihmojme

Nga Minela Sonnekind